Hem

 

 

2017-05-09

!!OBS!!

Årsmöte i Gravsjön

10/6-17 kl 13:00

 

 

 

OBS!!!!

2017-01-19

1:a Lördagen i Juli månad klockan 12-16. Har vi sågdagar under förutsättning att vattenståndet i sjön är okej.

 

 

2015-10-21

!! OBS !!

Medlemsavgift ändras 2016 till 150kr /år

 

2015-10-21

Nyheter uppdaterad

<TA MIG DIT>

 

 

2014-10-24

Nytt Galleri

<TA MIG DIT>

 

 

 

 

 

 

klart.se

Välkommen till Gravsjösågens Intressenter

 

Föreningen har som ändamål att samla intressenter för bevarande av den andelssåg som står på fastigheten Ovanmyra 22:22 och som av länsantikvarien i Dalarna anses ha ett kulturellt värde och därmed bör bevararas för framtiden.

Föreningen ska arbeta aktivt för reparation av såg, timmerränna och sågdamm med visionen att flottning av timmer skall kunna ske till sågen och att denna skall kunna startas.

Allt i syfte att för allmänheten kunna visa hur man sågade förr i tiden.

 

Än en gång

Välkommen