Hem

Välkommen till Gravsjösågens Intressenter


Föreningen har som ändamål att samla intressenter för bevarande av den andelssåg som står på fastigheten Ovanmyra 22:22 och som av länsantikvarien i Dalarna anses ha ett kulturellt värde och därmed bör bevararas för framtiden.

 

Föreningen ska arbeta aktivt för reparation av såg, timmerränna och sågdamm med visionen att flottning av timmer skall kunna ske till sågen och att denna skall kunna startas.

 

Allt i syfte att för allmänheten kunna visa hur man sågade förr i tiden.


Än en gång

Välkommen

 

2021-12-06


Tack för året 2021

<Ta mig dit>2021-01-12

Tack 2020


                        <Ta mig dit>
2020-01-01

Gott slut 2019 och GOTT NYTT ÅR       2020.

<Ta mig dit>